corona

Beste koorleden,

Hieronder staan verwijzingen naar websites van organisties/korenbonden met adviezen en regels voor koren m.b.t. covid-19.

Zie o.a de website van koornetwerk nederland

Opstelling om te zingen op anderhalve meter zie hier

Laatste nieuws updates

Aan alle koren en koorgerelateerde organisaties in Nederland

Ook de koorsector gaat in deze corona-crisis door turbulente tijden heen. Niet samen kunnen zingen wordt als een groot gemis ervaren. Concerten waaraan hard is gewerkt en waar naar uit werd gekeken, kunnen niet doorgaan. Dirigenten missen dit misschien nog wel meer dan de koorzangers, nog los van de inkomstenderving. Zoom-zingen is voor lang niet iedereen een bruikbaar alternatief. 

Koornetwerk Nederland ervaart dat er behoefte is aan informatie over mogelijkheden om weer te kunnen herstarten met samen zingen. We zijn hierover een Facebook-groep gestart, en staan ook in verbinding met de rijksoverheid en met cultuurpartners om tot gezamenlijk beleid te komen. 

Met andere woorden: er wordt hard gewerkt aan een doorstart van de koorsector zodra dat mogelijk is. We verwachten wel dat daarvoor eerst een goedgekeurd protocol nodig is. Mede op verzoek van het ministerie van OCenW is Koornetwerk daar mee bezig, samen met cultuurpartners als KNMO, LKCA en Cultuurconnectie. 

Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen en zorgen over de veiligheid van zingend samenkomen in groepen. Waarschijnlijk kan de koorsector pas (geleidelijk aan) worden opgestart. Veel koren en dirigenten houden er al rekening mee dat fysiek samen komen pas op z’n vroegst per september weer mogelijk is. 

 zie verder koornetwerk nederland