bestuur

   

Het bestuur van schipperskoor DE MAESSANGHERS bestaat uit:

Voorzitter:    Tjalling Lingsma, tlingsma@home.nl 

Secretaris:  Harry van Aalten, harry@vanaalten.nl ,

telefoon: 06-30181282 of maessanghers.secretariaat@gmail.com 

Penningmeester: Wim Hendriks,  maessanghers@gmail.com , wsmhendriks@gmail.com 

Bestuurslid: P.R. en vice voorz. Hans Remijn,  remijn45@outlook.com 

 Bestuurslid: vz. muziekcie: Piet Achterberg,   achterbergpiet@gmail.com

 

 

WERKGROEPEN EN SAMENSTELLING:

*Muziekcommissie (MUCO): Vz: Piet Achterberg.   Leden: Jan Gerrits, Johan Coolen, Henk Klomp, Wim de Bruin en Geert Verhallen

*Commissie Vrienden van de Maessanghers: Vz: Peter Toonen,    Leden: Gerard Veenstra, Peter Verhoogt en de bestuursleden: Hans Remijn,  

*Materiaal commissie (MACO): Vz. Leo van Megen.   Leden: Jos Pluym, Joop Rademakers, Wim de Bruin, Gerard Veenstra en Wim den Doop, Wil van Brandenburg

*Roadmanagers: Zuid: Wim Roelofs en Henk Walk ,  Noord: Wim Janssen en Jan Klinckhamers, van uit het bestuur Hans Remijn