bestuur

 

Het bestuur van schipperskoor DE MAESSANGHERS bestaat uit:

 

Waarnemend voorz.:  Hans Remijn,  remijn45@outlook.com

Secretaris: Wim van Happen,  maessanghers.secretariaat@gmail.com 

adres: Hengel 2, 5361 PH  Grave.     Telefoon: 0486-852138 / mobiel 06-24506915 

Penningmeester: Wim Hendriks, maessanghers@gmail.com  

Bestuurslid: Ben van Paasen,  bvpaasen@gmail.com   telefoon:   0486-473916

Bestuurslid / vz. muziekcie: Piet Achterberg,   achterbergpiet@gmail.com 

 

WERKGROEPEN EN SAMENSTELLING:

*Muziekcommissie (MUCO): Vz: Piet Achterberg.   Leden: Wim Roelofs., Leo de Vreede, Tjalling Lingsma, Wim de Bruin en Geert Verhallen

*Commissie Vrienden van de Maessanghers: Vz: Peter Toonen,    Leden: Gerard Veenstra, Peter Verhoogt en de bestuursleden: Wim van Happen , Wim Hendriks 

*Materiaal commissie (MACO): Vz. Wim de Bruin.   Leden: Jos Pluym, Joop Rademakers, Rinus v/d Venne, Gerard Veenstra en Wim den Doop, vanuit het bestuur Wim Hendriks 

*Roadmanagers: Zuid: Wim Roelofs en Henk Walk ,  Noord: Wim Janssen en Jan Klinckhamers, van uit het bestuur Hans Remijn