bestuur

 

Het bestuur van schipperskoor DE MAESSANGHERS bestaat uit:

 

Voorzitter:  Tjalling Lingsma, tlingsma@home.nl

Secretaris: Harry van Aalten, harry@vanaalten.nl ,

telefoon: 06-30181282 of maessanghers.secretariaat@gmail.com 

Penningmeester: Wim Hendriks,  maessanghers@gmail.com , wsmhendriks@gmail.com

Bestuurslid: P.R. en vice voorz. Hans Remijn,  remijn45@outlook.com

Bestuurslid: vz. muziekcie: Piet Achterberg,   achterbergpiet@gmail.com 

 

 

WERKGROEPEN EN SAMENSTELLING:

*Muziekcommissie (MUCO): Vz: Piet Achterberg.   Leden: Jan Gerrits, Johan Coolen, Henk Klomp, Wim de Bruin en Geert Verhallen

*Commissie Vrienden van de Maessanghers: Vz: Peter Toonen,    Leden: Gerard Veenstra, Peter Verhoogt en de bestuursleden: Hans Remijn, Wim van Happen 

*Materiaal commissie (MACO): Vz. Leo van Megen.   Leden: Jos Pluym, Joop Rademakers, Wim de Bruin, Gerard Veenstra en Wim den Doop, vanuit het bestuur Wim Hendriks 

*Roadmanagers: Zuid: Wim Roelofs en Henk Walk ,  Noord: Wim Janssen en Jan Klinckhamers, van uit het bestuur Hans Remijn