schipperskoor

DE MAESSANGHERS is een schipperskoor dat bestaat uit 60 mannen, met Geert Verhallen als dirigent en twee accordeonisten voor de begeleiding.

Zingen is “gezond voor je lijf en je leden”, zo bezong Dorus Manders het in zijn marinelied. En zo wordt het ook door de mannen van ons koor ervaren.

Wij oefenen wekelijks op de woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in het Cultureel Centrum Esterade, Estersveldlaan 41, Grave.

De professionele leiding en de begeleiding staan garant voor de kwaliteit van de zang.

Het koor heeft een uitgebreid repertoire van schippers- en shantyliederen, die veelal 2-, 3- of 4-stemmig worden gezongen.

 

web-beheerder p.a. maessanghers@gmail.com